Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình HOU-Topica)

Các chủ đề đối thoại

Mở lớp chuyên đề hội thảo

Tôi là sinh viên đang theo học tại TOPICA. Tôi nhận thấy một vài bất cập sau:

1- Vì tôi là sinh viên ở tỉnh nên điều kiện đi lại khá khó khăn, tôi chỉ vào TP. HCM khi đi thi hết môn (thường là các buổi trong ngày Chủ Nhật). Tôi thấy trường thường tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề đối thoại với doanh nhân (hoặc những người đã và đang thành công trong lĩnh vực của họ) rất bổ ích, nhưng thời gian thường không trùng với thời gian này để các sinh viên ở xa như chúng tôi có điều kiện tham dự. 

2- Dữ liệu trong hồ sơ sinh viên cập nhật rất chậm làm cho việc theo dõi bảng điểm và học của sinh viên gặp khó khăn. Vì hình thức đào tạo của TOPICA được thông qua kênh chính là kết nối bằng internet nên phải thường có những buổi online (trong đó GV.CN là cầu nối) để các sinh viên có dịp trao đổi và kết nối với nhau.

 

Nguyễn Anh Phong - O19 - 19-05-2015 20:41:19

1. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến của bạn về tham dự hội thảo chuyên đề và sẽ làm việc với bộ phận tổ chức có kế hoạch và thông báo sớm.
2. Về việc thông báo kết quả thi kết thúc môn học, Trung tâm E-learning thực hiện theo qui định của nhà trường sau khi thi 15 ngày (đối với khu vực Hà Nội) và 18 ngày (đối với khu vực ngoài Hà Nội). Như vậy, sau các ngày làm việc trên, sinh viên sẽ được CVHT thông báo kết quả thi. Sau đó 10 ngày làm việc sẽ cập nhật kết quả điểm thi lên hệ thống để sinh viên theo dõi.
Cám ơn các ý kiến đóng góp của bạn để chương trình ngày một tốt hơn!

Lãnh đạo - 20-05-2015 13:54:39