Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình HOU-Topica)

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Thái Huỳnh Duy - Q5, Võ Ngọc Tú - Q7 - CNTT - TP HCM

  Chương trình này tạo điều kiện thuận lợi học mọi lúc mọi nơi, thời gian thi phù hợp với người vừa đi làm, vừa đi học. Tổ chức ngày thi phù hợp vào ngày chủ nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho những anh, chị ở xa đi thi kịp thời không bị chậm trễ việc thi cử cũng như trong quá trình đi xe hoặc say xe vẫn có thời gian phục hồi sức khỏe trước khi thi. Mong muốn: Bài giảng của giảng viên sinh động hơn, hệ thống nâng cấp (Sinh viên Thái Huỳnh Duy - Lớp Q5, Sinh viên Võ Ngọc Tú - Lớp Q7, Ngành Công nghệ TT, TP Hồ Chí Minh)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:57:17

  Cám ơn bạn! Chúng tôi rất vui vì chương trình đã tạo thuận lợi và giúp ích cho việc học tập của bạn, đồng thời sẽ tiếp thu ý kiến của bạn để tổ chức bài giảng sinh động hơn cũng như nâng cấp sử dụng công nghệ mới.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 14:57:27

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Duy Quang - Q5, CNTT, TP HCM

  Mong muốn: Bài giảng của sinh viên sinh động hơn, hệ thống nâng cấp (Sinh viên Nguyễn Ngọc Tú, Sinh viên Nguyễn Duy Quang - Lớp Q5, ngành Công nghệ TT, TP HCM)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:56:20

  CVHT sẽ làm việc với các bạn để tìm hiểu kỹ hơn về đề nghị nâng cấp hệ thống từ phía bạn, từ đó sẽ có kế hoạch làm việc với đối tác cung cấp công nghệ (Công ty Edutop64).

  Lãnh đạo - 19-05-2015 14:56:29

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Nguyễn Trung Mạnh, O29, QTKD, TP HCM

  Em hài lòng khi được theo học tại trường với đầy đủ trang thiết bị cũng như đội ngũ Giảng viên và Cán bộ của nhà trường làm việc trên tinh thần chuyên nghiệp hỗ trợ sinh viên (Sinh viên Nguyễn Trung Mạnh, Lớp O29, ngành Quản trị Kinh doanh, TP HCM)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:55:00

  Cám ơn bạn! Chúng tôi rất vui vì chương trình đã làm bạn hài lòng!

  Lãnh đạo - 19-05-2015 14:55:10

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Hồ Trung Chiến, Q5, CNTT, TP HCM

  Chủ nhiệm lớp nhiệt tình trong hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chuyên nghiệp. Mong muốn: Bài giảng của Giảng viên sinh động hơn, hệ thống nâng cấp (Sinh viên Hồ Trung Chiến, Lớp Q5, ngành Công nghệ TT, TP HCM)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:53:02

  Chúng tôi rất vui vì nhận được ý kiến của bạn về Chủ nhiệm lớp và giảng viên. CVHT sẽ làm việc với các bạn để tìm hiểu kỹ hơn về đề nghị nâng cấp hệ thống từ phía bạn, từ đó sẽ có kế hoạch làm việc với đối tác cung cấp công nghệ (Công ty Edutop64).

  Lãnh đạo - 19-05-2015 14:53:11

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Phạm Văn Minh Bách, Q5, CNTT, TP HCM

  Chủ nhiệm lớp nhiệt tình trong hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chuyên nghiệp. Mong muốn: Bài giảng của Giảng viên sinh động hơn, hệ thống nâng cấp (Sinh viên Phạm Văn Minh Bách, Lớp Q5, ngành Công nghệ TT, TP HCM)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:46:51

  Chúng tôi rất vui vì nhận được ý kiến của bạn về Chủ nhiệm lớp và giảng viên. CVHT sẽ làm việc với các bạn để tìm hiểu kỹ hơn về đề nghị nâng cấp hệ thống từ phía bạn, từ đó sẽ có kế hoạch làm việc với đối tác cung cấp công nghệ (Công ty Edutop64).

  Lãnh đạo - 19-05-2015 14:47:02

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Hồ Thị Vàng, O17, QTKD, TP HCM

  Cơ sở vật chất tốt, đội ngũ Giảng viên và Cố vấn học tập tuyệt vời. Mong muốn: Nên tổ chức thêm nhiều buổi học tập offline tại nơi học tập của trường (Sinh viên Hồ Thị Vàng, O17, ngành Quản trị kinh doanh, TP HCM)

  Cán bộ - 19-05-2015 14:37:58

  Hiện tại đối với chương trình trực tuyến, học viên học chủ yếu qua mạng và học trên lớp học trực tuyến. Việc tổ chức buổi học offline thường không đảm bảo về số lượng học viên nên không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên căn cứ vào nhu cầu của người học, nhà trường sẽ tổ chức buổi học offline cho những học viên đăng ký tham gia đông đủ để đảm bảo hiệu quả của lớp học. Bạn có thể liên hệ với CVHT để đăng ký.

  Lãnh đạo - 01-01-1970 08:00:00