Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình HOU-Topica)

Phong trào sinh viên

    Tổ chức

    Trung tâm thường hay tổ chức các buổi dã ngoại và giao lưu thể thao, rất hay và có ý nghĩa. 

    Nguyễn Quang Hoà - G13 - 19-05-2015 15:06:57